کسی که یاری مثل تو داره - محمود کریمی | Farsi sub English Urdu Arabic

  • Embed Video

336 Views


کسی که یاری مثل تو داره - محمود کریمی | Farsi Sub English Urdu Arabic
  • 16-04-2019
سرود قدیمی: کسی که یاری مثل تو داره ،بیاره یه سر زلف تو تموم عالم، ندارهدل خراب من شده بیمار عشقت سرمو می ذارم روی دیوار عشقت، گل عزیز دل زهرا بانوای حاج محمود کریمی... Show More >>