[Nauha 2018] Labbaik Allhuma Labbaik | Syed Ali Deep Rizvi | Muharram 1440/2018 - Urdu

  • Embed Video

720 Views


[Nauha 2018] Labbaik Allhuma Labbaik | Syed Ali Deep Rizvi | Muharram 1440/2018 - Urdu
  • 16-09-2018
1st Nauha: Muharram 1440/2018 Labbaik Allhuma Labbaik - لبیک اللھمہ لبیک Nateja-e-Fikr : Syed Ali Deep Rizvi