[Majlis] Topic: Aalam-e-Akhirat عالمِ آخرت | Khitab: H.I Syed Kazim Abbas Naqvi - Urdu

  • Embed Video

374 Views


[Majlis] Topic: Aalam-E-Akhirat عالمِ آخرت | Khitab: H.I Syed Kazim Abbas Naqvi - Urdu
  • 12-08-2018
[Majlis] Topic: Aalam-e-Akhirat عالمِ آخرت Khitab: H.I Syed Kazim Abbas Naqvi Venue: Masjid e Hasanain , Jafar e Tayyar , Karachi Date: 29 July 2018