سخنان آیت‌الله خامنه‌ای درباره اجتماع اربعین - Rahbar on Arbaeen - Farsi

  • Embed Video

6202 Views


سخنان آیت‌الله خامنه‌ای درباره اجتماع اربعین - Rahbar On Arbaeen - Farsi
  • 26-12-2012
[Speech] سخنان آیت‌الله خامنه‌ای درباره اجتماع اربعین - Rahbar on Arbaeen - Farsi