پیام نورزی رہبر معظم انقلاب - Rahbar Noroz Message - Farwardin 1391 - Farsi

  • Embed Video

8283 Views


پیام نورزی رہبر معظم انقلاب - Rahbar Noroz Message - Farwardin 1391 - Farsi
  • 20-03-2012
متن کامل پیام نوروزی مقام معظم رهبری: \"تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانى\" شعار امسال است خبرگزاری فارس: رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار امسال را... Show More >>