[25Aug11] دیدار جمعی از اساتید دانشگاه‌ها University Professors - Farsi

  • Embed Video

4696 Views


[25Aug11] دیدار جمعی از اساتید دانشگاه‌ها University Professors - Farsi
  • 28-08-2011
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=17079 در چهارمین دیدار رمضانی رهبر معظم انقلاب با نخبگان كشور، صدها نفر از استادان و اعضای هیأتهای علمی دانشگاهها، عصر روز دوم شهریورماه 1390،... Show More >>