کلام رهبر معظم انقلاب آیت للہ سید علی خامنہ ای - Urdu

  • Embed Video

7083 Views


کلام رهبر معظم انقلاب آیت للہ سید علی خامنہ ای - Urdu
  • 26-12-2010
کلام رهبر معظم انقلاب آیت للہ سید علی خامنہ ای - Urdu For more Videos and Programs: http://urdutv.irib.ir/index.php?option=com_ui&Itemid=5