بیانات در دیدار معلمان و اساتید دانشگاه‌های خراسان شمالی - Farsi

  • Embed Video

2601 Views


بیانات در دیدار معلمان و اساتید دانشگاه‌های خراسان شمالی - Farsi
  • 13-11-2012
1391/07/20 Oct 2012 Remarks in a meeting with teachers and academics in North Khorasan