دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران - Visit of Rahbar Sayyed Ali Khamenei - Farsi

  • Embed Video

6866 Views


دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران - Visit Of Rahbar Sayyed Ali Khamenei - Farsi
  • 18-10-2011
Vali Visit Kermanshah - Farsi بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحيم‌ خداى متعال را سپاسگزارم كه اين توفيق را امروز داد كه در اين مجلسِ داراى عظمت معنوى شركت كنم. براى من در سفر به... Show More >>