بیانات در دیدار مسئولان نظام | ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ - Farsi

  • Embed Video

2721 Views


بیانات در دیدار مسئولان نظام | ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ - Farsi
  • 26-06-2015
بیانات در دیدار مسئولان نظام | ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ - Ayatullah Syed Ali Khamanei - Farsi 04/02/1394