بیانات در بوستان ولایت به مناسبت روز درختكارى 17/12/1389 - Farsi

  • Embed Video

4876 Views


بیانات در بوستان ولایت به مناسبت روز درختكارى 17/12/1389 - Farsi
  • 10-03-2011
Vali Amr Muslimeen Ayatullah Sayyed Ali Khamenei delivered these remarks at the provincial park tree planting day.