بیانات در دیدار مسئولان نظام درروز میلاد پیامبر(ص) 2/12/1389 - Farsi

  • Embed Video

5577 Views


بیانات در دیدار مسئولان نظام درروز میلاد پیامبر(ص) 2/12/1389 - Farsi
  • 23-02-2011
Vali Amr Muslimeen Ayatullah Sayyed Ali Khamenei delivered this speech on the birth anniversary of Prophet Muhammad (s)