بیانات مقام معظم رهبری درباره فیلم سینمایی شیار 143 - Farsi

  • Embed Video

5465 Views


بیانات مقام معظم رهبری درباره فیلم سینمایی شیار 143 - Farsi
  • 07-03-2015
بیانات مقام معظم رهبری درباره فیلم سینمایی شیار 143 - Farsi برنامه هفت به نظرسنجی‌های مختلف سینمایی می‌پردازد و همچنین از هنرمندان و مسئولان فرهنگی ایران در زمینه... Show More >>