امام خامنه ای در ششمین کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطی

  • Embed Video

2806 Views


امام خامنه ای در ششمین کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطی
  • 22-02-2017
سخنان آیت الله خامنه ای در ششمین کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین