حضور رهبر انقلاب در منزل شهید شهریاری - 4/11/1389 - Farsi

  • Embed Video

5042 Views


حضور رهبر انقلاب در منزل شهید شهریاری - 4/11/1389 - Farsi
  • 25-01-2011
Vali Amr Muslimeen Ayatullah Sayyed Ali Khamenei (H.A) visiting the family of a Shaheed.