نماهنگ | اخراجی منطقه - Farsi

  • Embed Video

1658 Views


نماهنگ | اخراجی منطقه - Farsi
  • 09-01-2018
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «[رئیس‌جمهور آمریکا] میگوید که «حکومت ایران از قدرت آمریکا هراس دارد»؛ خب اگر ما از شما هراس داریم چطور دهه‌ی ۵۰ شما را از ایران بیرون... Show More >>