بیانات رهبر انقلاب در دیدار جمعی از دانشجویان - Farsi

  • Embed Video

2176 Views


بیانات رهبر انقلاب در دیدار جمعی از دانشجویان - Farsi
  • 10-06-2017
[Leader Speech] 7 June 2017 - بیانات رهبر انقلاب در دیدار جمعی از دانشجویان - Farsi