نماهنگ | پیامی دارم - Farsi

  • Embed Video

747 Views


نماهنگ | پیامی دارم - Farsi
  • 23-09-2019
آیه ۱۷۰ سوره آل عمران یکی از آیات پرتکراری است که حضرت آیت الله خامنه ای در یک سال گذشته در بیاناتشان به آن استناد کرده و در تفسیر آن، نکاتی را در تشریح پیام شهیدان... Show More >>