در ابتدای درس خارج فقه درباره مسئله‌ی «حیا» - Farsi

  • Embed Video

163 Views


در ابتدای درس خارج فقه درباره مسئله‌ی «حیا» - Farsi
  • 14-05-2019
بیانات رهبر انقلاب | در ابتدای درس خارج فقه درباره مسئله‌ی «حیا» - Farsi