بیانات رهبر انقلاب در دیدار مردم آذربایجان شرقی - Farsi

  • Embed Video

2795 Views


بیانات رهبر انقلاب در دیدار مردم آذربایجان شرقی - Farsi
  • 23-02-2015
بیانات رهبر انقلاب در دیدار مردم آذربایجان شرقی - Ayatullah Khamenei - Farsi