[01] دیدار جمعی از دانشجویان با رهبر انقلاب - ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ - Farsi

  • Embed Video

3418 Views


[01] دیدار جمعی از دانشجویان با رهبر انقلاب - ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ - Farsi
  • 15-07-2015
دیدار جمعی از دانشجویان با رهبر انقلاب - ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ Farsi A group of students meet with the Leader ayatullah Khamenei - 1394/04/21 Farsi