نامه رهبر انقلاب اسلامی به عموم جوانان در کشورهای غربی‌ - Farsi

  • Embed Video

2348 Views


نامه رهبر انقلاب اسلامی به عموم جوانان در کشورهای غربی‌ - Farsi
  • 05-12-2015
نامه رهبر انقلاب اسلامی به عموم جوانان در کشورهای غربی‌ «درد مشترک»