نظر رهبری درباره تیم مذاکره‌کننده‌ی هسته‌ای و منتقدین آنها - Farsi

  • Embed Video

2617 Views


نظر رهبری درباره تیم مذاکره‌کننده‌ی هسته‌ای و منتقدین آنها - Farsi
  • 24-06-2015