آیا ما توقعی از دشمن داریم؟ - Farsi

  • Embed Video

2285 Views


آیا ما توقعی از دشمن داریم؟ - Farsi
  • 23-02-2015
آیا ما توقعی از دشمن داریم؟ - Farsi بیانات رهبر انقلاب در دیدار مردم آذربایجان شرقی - Leadermeet Remarks on the East Azerbaijan - Ayatullah Khamenei - Farsi