[Clip] روی پای خودمان بایستیم - Sayyed Ali Khamenei - Farsi

  • Embed Video

303 Views


[Clip] روی پای خودمان بایستیم - Sayyed Ali Khamenei - Farsi
  • 22-11-2020
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «دنیا بزرگ است؛ دنیا که فقط آمریکا و چند کشور اروپایی نیست؛ دنیا خیلی وسیع است؛ بروند ارتباطات را برقرار کنند به آن مقداری که لازم هست امّا... Show More >>