بیانات در محفل انس با قرآن‌ كریم - Familiarity & Attachment with Quran - Farsi

  • Embed Video

6893 Views


بیانات در محفل انس با قرآن‌ كریم - Familiarity &Amp; Attachment With Quran - Farsi
  • 10-08-2011
Vali Amr Muslimeen Ayatullah Sayyed Ali Khamenei delivered this speech on the topic of familiarity and attachment with Holy Quran. The speech was delivered in Ramadan 1432 (2011).