دیدار جمعی از شعرا با رهبر انقلاب - Meeting with the Poets - Farsi

  • Embed Video

5689 Views


دیدار جمعی از شعرا با رهبر انقلاب - Meeting With The Poets - Farsi
  • 18-08-2011
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=16976 حسینیه امام خمینی در شب میلاد امام حسن مجتبی(ع) كریم اهل بیت، 24 مرداد ماه 1390، میزبان اهالی فرهنگ و هنر، شعرای پیشكسوت و جوان كشور و... Show More >>