روز 29 بهمن تا امروز زنده است - Farsi

  • Embed Video

3279 Views


روز 29 بهمن تا امروز زنده است - Farsi
  • 23-02-2015
روز 29 بهمن تا امروز زنده است - Farsi بیانات رهبر انقلاب در دیدار مردم آذربایجان شرقی - Leadermeet Remarks on the East Azerbaijan - Ayatullah Khamenei - Farsi