رادیو و تلویزیون‌ها باید نماینده‌ی خواست مردم باشند - Farsi

  • Embed Video

2366 Views


رادیو و تلویزیون‌ها باید نماینده‌ی خواست مردم باشند - Farsi
  • 20-08-2015