بیانات رهبر انقلاب دیدار اساتید دانشگاه‌ها ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ - Farsi

  • Embed Video

2528 Views


بیانات رهبر انقلاب دیدار اساتید دانشگاه‌ها ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ - Farsi
  • 05-07-2015
بیانات رهبر انقلاب دیدار اساتید دانشگاه‌ها ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ - Ayatullah Syed Ali Khamanei - Farsi