Rehber Seyyid Ali Hamaney ve Ayetullah Mekarim Şirazi\\\'nin Tekfirciler Hakkında Konuşmaları - Farsi Sub Turkish

  • Embed Video

3237 Views


Rehber Seyyid Ali Hamaney Ve Ayetullah Mekarim ŞIrazi\\\'Nin Tekfirciler HakkıNda KonuşMaları - Farsi Sub Turkish
  • 04-02-2016