ملت ایران اروپا را تحریم خواهد کرد - Farsi

  • Embed Video

2832 Views


ملت ایران اروپا را تحریم خواهد کرد - Farsi
  • 23-02-2015
ملت ایران اروپا را تحریم خواهد کرد - Farsi بیانات رهبر انقلاب در دیدار مردم آذربایجان شرقی - Leadermeet Remarks on the East Azerbaijan - Ayatullah Khamenei