[Clip] (درس اخلاق رهبر انقلاب (بدترین رسوایی - Farsi

  • Embed Video

378 Views


[Clip] (درس اخلاق رهبر انقلاب (بدترین رسوایی - Farsi
  • 10-02-2019
هیچ زیبایی ای برای انسان، زینت بخش تر از عقل نیست. هیچ رسوائی ای بدتر از دروغ نیست. هیچ محافظی، محافظ تر از سکوت بجا نیست.