رهبر انقلاب در دیدار مجمع عالی بسیج مستضعفین - Farsi

  • Embed Video

3049 Views


رهبر انقلاب در دیدار مجمع عالی بسیج مستضعفین - Farsi
  • 28-11-2014
گزیده‌ای از بیانات رهبر انقلاب در دیدار مجمع عالی بسیج مستضعفین - Farsi