نماهنگ | آغاز ماه دعا - Farsi

  • Embed Video

1813 Views


نماهنگ | آغاز ماه دعا - Farsi
  • 13-03-2019
«شست‌وشویى کن و آنگه به خرابات خرام...» ماه رجب، ماه دعا، ماه توسل، ماه تضرع، ماه آماده شدن دلها براى ورود به ساحت رمضان از راه رسید. حضرت آیت ‌الله خامنه‌ای: «... Show More >>