بین سطورِ Iفشار حداکثری I Farsi

  • Embed Video

323 Views


بین سطورِ Iفشار حداکثری I Farsi
  • 23-09-2019
در ۳ ماه گذشته ۱۹ بار در سطح عالی دو کشور ایران و آمریکا بحث مذاکره پیش کشیده شده است. ۱۷ بار ترامپ درخواست مذاکره کرده و ۲ بار رهبرانقلاب درباره‌ی علت مذاکره نکردن... Show More >>