ان‌شاءالله خدای متعال به دست اندرکاران مذاکرات اجر بدهد - Farsi

  • Embed Video

2738 Views


ان‌شاءالله خدای متعال به دست اندرکاران مذاکرات اجر بدهد - Farsi
  • 06-02-2016
آیت الله خامنه ای: ان‌شاءالله خدای متعال به دست اندرکاران مذاکرات اجر بدهد