تجلیل رهبر انقلاب از ۵ کتاب ادبیات دفاع مقدس - Farsi

  • Embed Video

3303 Views


تجلیل رهبر انقلاب از ۵ کتاب ادبیات دفاع مقدس - Farsi
  • 06-05-2015
تجلیل رهبر انقلاب از ۵ کتاب ادبیات دفاع مقدس - Farsi در این فیلم، بخش‌هایی از مراسم‌های تجلیل از ۵ کتاب ادبیات دفاع مقدس به‌همراه فیلم برخی از دیدارهای... Show More >>