[CLIP] این خیمه برجاست - Sayyed Ali Khamenei - Farsi

  • Embed Video

123 Views


[CLIP] این خیمه برجاست - Sayyed Ali Khamenei - Farsi
  • 22-08-2020
آنچه بنده میخواهم تأکید کنم این است که در عزاداری‌ها معیار آن چیزی است که کارشناسان بهداشت به ما میگویند؛ [یعنی] ستاد ملّی کرونا. خود بنده شخصاً هر چه آنها لازم... Show More >>