نماهنگ - ترفند مذاکره - Farsi

  • Embed Video

295 Views


نماهنگ - ترفند مذاکره - Farsi
  • 23-09-2019
پایگاه اطلاع رسانی KHAMENEI.IR براساس بخشی از بیانات رهبر انقلاب، نماهنگ «ترفند مذاکره» را منتشر میکند.