دیدار مردم قم با رهبر انقلاب - Aytaullah Khamenei - Farsi

  • Embed Video

2525 Views


دیدار مردم قم با رهبر انقلاب - Aytaullah Khamenei - Farsi
  • 10-01-2015
دیدار مردم قم با رهبر انقلاب - Aytaullah Khamenei - Farsi ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ در آستانه سالگرد قیام ۱۹دی برگزار شد: