سردار آسمانی... - Shaheed Qasim Sulaimani - Farsi

  • Embed Video

748 Views


سردار آسمانی... - Shaheed Qasim Sulaimani - Farsi
  • 15-01-2020
پایگاه اطلاع رسانی KHAMENEI.IR براساس بیانات رهبر انقلاب در منزل سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، و برش هایی از دستخط رهبر انقلاب در پیام تسلیت شهادت سپهبد شهید حاج قاسم... Show More >>