نماهنگ | در کنار مظلوم در مقابل ظالم - Farsi

  • Embed Video

2000 Views


نماهنگ | در کنار مظلوم در مقابل ظالم - Farsi
  • 11-02-2018
با وجود اینکه آمریکا بی‌رحم‌ترین و سنگدل‌ترین حکومتهای دنیاست، در تبلیغات، طرف‌دار حقوق بشر، حقوق مظلومین و حتی حقوق حیوانات است! اما باید گفته شود و در سطح دنیا... Show More >>