همخوانی مردم آذربایجان شرقی در ابتدای دیدار با رهبر انقلاب - Farsi

  • Embed Video

3324 Views


همخوانی مردم آذربایجان شرقی در ابتدای دیدار با رهبر انقلاب - Farsi
  • 23-02-2015
همخوانی مردم آذربایجان شرقی در ابتدای دیدار با رهبر انقلاب - Farsi بیانات رهبر انقلاب در دیدار مردم آذربایجان شرقی - Leadermeet Remarks on the East Azerbaijan - Ayatullah Khamenei - Farsi