[۱۳۹۱/۱۰/۱۹] تشریح اهداف دشمن برای انتخابات ریاست جمهوری - Farsi

  • Embed Video

3568 Views


[۱۳۹۱/۱۰/۱۹] تشریح اهداف دشمن برای انتخابات ریاست جمهوری - Farsi
  • 17-01-2013
پیوندهای مرتبطبياناتبياناتعکسعکسفيلمفيلمصوتصوتمرور سریعمرور سریع ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ تشریح اهداف دشمن برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم امروز آنچه بنده تشخيص ميدهم -... Show More >>