[۱۳۹۱/۱۰/۱۹] بیانات در دیدار مردم قم Rehbar Remarks at Meeting with People in Qum - Farsi