بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 19/12/1389 Meeting Assembly of Experts - Farsi