بیانات در دیدار معلمان و اساتید دانشگاه‌های خراسان شمالی - Farsi