[20Sept19] رهبر انقلاب در دیدار جمعی از موکب داران عراقی - Farsi