پیام رهبری به اجلاس سراسری نماز Message of Imam Khamenei - 5SEP12 - Farsi